VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rušení trvalého pobytu v příkladech z praxe krok za krokem

Vzdělávací kurz je zaměřen na správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu a postup úřadů v jednotlivých případech, které jsou vysvětlovány na konkrétních příkladech z praxe.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Právní rámec
Přehled právních předpisů a judikatury upravujících problematiku rušení údaje o místu trvalého pobytu.
II. Procesní postup správního řízení ve věci zrušení trvalého pobytu v konkrétních případech - příklady ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- Existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu potvrzené účastníkem, kterému se údaj o místu trvalého pobytu ruší.
- Prokázání existence důvodů listinnými podklady ze strany navrhovatele.
- Ustanovení opatrovníka účastníkovi, jemuž se ruší údaj o místu trvalého pobytu.
- Provedení důkazu výslechem svědků požadovaným navrhovatelem.
- Neprokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelem při podání návrhu.
- Neuhrazení správního poplatku navrhovatelem.
- Neprokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelem.
- Nemožnost vyhovění návrhu.
- Změna v posuzovaných podmínkách po podání návrhu.
- Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední.
III. Diskuse a dotazy
Kód:05-10-E61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům vykonávajícím agendu evidence obyvatel.
Lektor:Bc. Karolina Kofroňová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-52/2018
Termín konání:Út 12.02.2019   09:00-14:15
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824