VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vymáhání a řešení pohledávek v praxi ÚSC

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, jehož cílem je podat informaci o aktuální právní úpravě v oblasti problematiky pohledávek v návaznosti na praktické otázky právní aplikace, jakož i konkrétních podání.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Právní úprava pohledávek - komplexní přehled právních předpisů a základních institutů, základní pojmy, strany vztahů z pohledávek, potřebné instituce.
II. Hmotné právo v oblasti pohledávek upravené občanským zákoníkem - definice pohledávek, příslušenství pohledávky, promlčení, zajištění a utvrzení pohledávek.
III. Proces vymáhání pohledávek - procesní předpisy související s problematikou vymáhání pohledávek, občanský soudní řád, exekuční řád, insolvenční zákon, vzory podání v nalézacím a vykonávacím řízení.
IV. Finanční efektivita vymáhání pohledávek - odhad celkových nákladů na vymáhání pohledávek, soudní poplatky, náklady za právní zastoupení apod., zákon o soudních poplatcích a advokátní tarif.
V. Možnosti a právní úprava řízení rozhodčího a postoupení pohledávek - řešení vymáhání pohledávek cestou jejího postoupení na třetí osobu, smlouva o postoupení pohledávky, možnosti vyloučení pravomoci soudu a přesunu sporu k rozhodčímu řízení, rozhodčí doložka.
Kód:06-01-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, zástupcům měst a obcí, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s obecním majetkem.
Lektor:Mgr. Michael Brázda
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, mobil: 724 203 892, bredlerova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-666/2016
Termín konání:Čt 30.03.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5