VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Finanční kontrola a interní audit v ÚSC

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit úředníky s aktuálním zněním právních předpisů týkajících se kontroly ve veřejné správě s důrazem na aplikaci v praxi obecních a krajských úřadů, řešení problémových záležitostí a nejčastějších kontrolních zjištění.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Povinnosti obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací na úseku kontroly - finanční kontrola a její jednotlivé součásti, povinnosti pro vnitřní kontrolní systém, úkoly vedoucího orgánu veřejné správy v zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Kontrola po linii řízení – řízení přímé i metodické, kontrola předběžná, průběžná a následná, specializované kontrolní útvary, výhody a nevýhody smluvní kontroly.
Postavení a plánování interního auditu v organizaci.
Veřejnosprávní kontrola – pojem, oprávnění ke kontrole, procesní úprava, povinnosti kontroly v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kontrola v zákonech o obcích, krajích a hlavním městě Praze.
II. Vnitřní předpisy o kontrole a průběh vnitřní kontroly a interního auditu - pravidla výkonu vnitřní kontroly a interního auditu, práva a povinnosti kontrolních pracovníků, příklady vnitřních předpisů o kontrole, příklady z praxe, diskuse.
Kód:07-01-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají vnitřní kontrolu nebo interní audit v obcích a krajích a dále úředníkům provádějícím kontrolu u příspěvkových organizací a u příjemců veřejné finanční podpory.
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-160/2017
Termín konání:Čt 06.04.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1