VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Co by měl vědět o dotacích poskytovatel nebo příjemce

Cílem vzdělávacího kurzu je zlepšování úrovně výkonu úředníků územních samosprávných celků v oblasti používání případně poskytování dotací a jejich kontroly, a dále orientace v základních pojmech. Součástí kurzu je upozornění na změny právních předpisů, prohloubení a aktualizace znalostí.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Pravidla pro použití dotací
Obec nebo kraj jako příjemci dotací z veřejných rozpočtů.
Ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, týkající se poskytování dotací ze státního rozpočtu.
Dotace z EU. Dotace ze státních fondů.
Pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací.
Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, týkající se poskytování dotací z rozpočtů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti.
Vysvětlení změn v právních předpisech, prohloubení a aktualizace znalostí.
II. Kontrolní orgány a nesouhlas kontrolovaného s výsledky kontroly
Orgány, které mohou kontrolovat použití dotací. Rozsah kontroly.
Přehled procesní úpravy - práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných podle zákona o kontrole.
Postup kontrolované osoby při nesouhlasu se závěry kontroly.
Námitky proti kontrolním zjištěním.
Odvolání proti rozhodnutí o odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Pravidla promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Trestné činy při poskytování a používání účelových prostředků z veřejných rozpočtů a z rozpočtu EU, oznámení orgánům činným v trestním řízení.
Dotazy, diskuse.
Kód:07-01-A51
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří mají na starosti agendu hospodaření s financemi a jejich kontrolu. Kurzu se mohou též zúčastnit zástupci příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC.
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-506/2016
Termín konání:Út 12.02.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5