VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace o aktuálních problémech účetnictví veřejného sektoru - obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, především se zaměřením na nejčastěji zjišťované chyby v této oblasti.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, aktuální vývoj legislativy
Vývoj legislativy v návaznosti na aktuální právní úpravu s dopady jednotlivých ustanovení do praxe.
II. Nejčastější chyby v rozpočtu a rozpočtovém procesu, v účetnictví a v hospodaření s majetkem ÚSC
Nejčastější chyby související s aktuálními legislativními změnami, vztah zákona o účetnictví k ostatním právním předpisům a s tím související chybovost. Nejčastější chyby v účetnictví (dotace, majetek, odpisy, časové rozlišení), chyby v oblasti majetku (pořízení, likvidace, prodej, pronájem, pacht), časté chyby v inventarizaci a chyby v přiznání DPH a v kontrolním hlášení.
Chybovost ÚSC v aplikaci:
- vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
- českých účetních standardů, které jsou nedílnou součástí právních předpisů v oblasti účetnictví.
III. Nastavení vnitřního kontrolního systému úřadu
Zpracování, správnost a praktičnost vnitřních předpisů souvisejících s účtováním a rozpočty. Praktická ukázka některých účetních případů. Komunikace mezi zaměstnanci jako důležitý aspekt správného účtování. Komunikace s finančním úřadem.
IV. Řešení praktických příkladů, diskuse
Kód:07-02-A61
Určeno:Úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů.
Lektor:Ing. Daniela Kozová
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-595/2017
Termín konání:Út 30.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5