VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům základní informaci o pravidlech a postupech při provádění přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí a vysvětlení nejčastěji zjišťovaných nedostatků, možností předcházení těmto nedostatkům a doporučení k nápravným opatřením.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Právní úprava procesu přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí, její aplikace v praxi, obecný přehled o počtu a výsledcích přezkoumání ve Středočeském kraji.
II. Problematika přezkoumávání hospodaření ÚSC v dalších právních normách, příprava na přezkoumání hospodaření u kontrolovaného celku, proces přezkoumání a jeho výstupy.
III. Nejčastější zjišťované nedostatky v průběhu přezkoumávání hospodaření, možnosti jejich předcházení a nápravy.
IV. Otázky a odpovědi, diskuse.
Kód:07-02-B21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na činnostech souvisejících s hospodařením obce nebo dobrovolného svazku obcí, na něž se vztahuje povinnost přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb. Jde zejména o úředníky podílejících
Lektor:Ing. Zdenka Zavřelová
Organizační garant:PhDr. Lubomír Zábranský, 734 571 155, zabransky@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-246/2010
Termín konání:Út 25.04.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Benešov, Černoleská 1997