VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozpočet a rozpočtový proces obce

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení s aktuální právní úpravou rozpočtových pravidel územních samosprávných celků, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a dalších navazujících právních norem upravujících problematiku finančního hospodaření obcí s důrazem na aplikaci právních norem v praxi, řešení konkrétních příkladů a uvádění nejčastějších chyb promítajících se do hospodaření obcí.
Vzdělávací kurz se zaměřuje především na aktuální stav legislativy a problematiku rozpočtové odpovědnosti. Dále na problematiku rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu u příspěvkových organizací. U rozpočtů ÚSC na zásadu vyrovnanosti, účelovosti, úplnosti, jednotnosti, efektivnosti a hospodárnosti, vypracování návrhu rozpočtu, rozpisu rozpočtu, jeho schvalování příslušnými zastupitelstvy, dále na problematiku rozpočtového provizoria, hospodaření s rozpočtem, provedení rozpočtové změny, porušení rozpočtové kázně, správní delikty, jejich příčiny a důsledky.
Rámcový obsah kurzu:
I. Základní právní úprava, aktuální stav legislativy
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
II. Rozpočet a rozpočtový proces, příklady z praxe, diskuse
Rozpočet ÚSC a příspěvkové organizace zřízené ÚSC, střednědobý výhled, vypracování návrhu rozpočtu, legislativní proces schvalování, rozpočtové provizorium, zveřejnění rozpočtu u ÚSC a u příspěvkových organizací.
III. Hospodaření dle rozpočtu, příklady z praxe, diskuse
Legislativní podmínky pro čerpání rozpočtu, důvody a provedení tzv. rozpočtové změny, účelovost, porušení rozpočtové kázně, správní delikty, uložení odvodu a penále. Závěrečný účet obce, zdokumentování rozpočtového procesu.
Kód:07-03-A61
Určeno:Určeno úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů, dále vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů.
Lektor:Ing. Daniela Kozová
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:16500 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-370/2017
Akce na zakázku, nelze se přihlašovat!
Termín konání:Čt 13.06.2019   08:30-13:45
Místo konání:Praha, Husova 21, Praha 1