VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Správná inventarizace majetku od A do Z

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout a upevnit účastníkům teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti provádění inventarizace majetku a závazků veřejnoprávních subjektů s ohledem na platnou právní úpravu. Připravit účastníky pro praxi tak, aby byli plnohodnotně schopni provádět nejen inventarizaci samotnou, připravovat podklady pro provedení inventarizace, zpracovávat potřebnou administrativu, ale i navrhovat praktická doporučení směřující ke zkvalitnění inventarizačních prací, a v neposlední řadě samotného výsledku inventarizace.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, aktuální právní úprava
Seznámení s aktuální právní úpravou, vztah inventarizace k zákonu o účetnictví, vyhláška o inventarizaci majetku a závazků.
II. Vnitřní předpisy úřadu, příprava inventarizačních prací
Zpracování, správnost a praktičnost vnitřních předpisů souvisejících s inventarizací, směrnice o inventarizaci. Správné vydefinování pojmů inventura a inventarizace, příprava provádění inventarizačních prací z hlediska vlastní administrativní přípravy, ale především z hlediska praktického. Příprava členů inventarizačních komisí, správný postup a průběh inventarizačních prací.
III. Druhy inventarizací, správný postup při provádění inventarizace
Správnost postupu při provádění fyzické a dokladové inventury, skutečnosti potřebné k jednoznačnému určení majetku a závazků. Příprava plánu provádění inventarizace, řádné zdokumentování inventarizačních prací a samotných výsledků inventarizace, vyčíslení inventarizačních rozdílů. Nejčastější chyby, které mají významný dopad na samotný výsledek inventarizace a tím i následně na samotné hospodaření organizace. Archivace inventarizačních písemností.
Kód:07-05-A31
Určeno:Vzdělávací program je určen úředníkům, kteří se podílejí na výkonu správních činností při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu, a dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů, zejména těm, kteří se setkávají s prováděním invent
Lektor:Ing. Daniela Kozová
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-597/2017
Termín konání:Út 24.10.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5