VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO - Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podrobně a prakticky (dvoudenní kurz)

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem vzdělávacího kurzu je aktualizace znalostí nutných k výkonu veřejnosprávních kontrol ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a dále podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Obsah vzdělávacího kurzu se zaměřuje na podrobný výklad postupu kontrolního orgánu podle kontrolního řádu, uvádění příkladů z praxe včetně vzorů dokumentů, které vytvářejí kontrolující, nejčastějších chyb a nedostatků.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod ke kontrolní činnosti
Působnost kontrolních orgánů a oprávnění ke kontrole, např. v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a v dalších zákonech.
Aplikace základních zásad správního řádu v průběhu kontroly.
Aplikace ustanovení části čtvrté správního řádu, např. vedení řízení, jednací jazyk, poučení, podjatost, počítání lhůt aj.
II. Postup podle kontrolního řádu při kontrole na místě
Podrobný výklad podle jednotlivých paragrafů. Příklady dokumentů, které vytvářejí kontrolující. Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat.
Zahájení kontroly. Příklad pověření a oznámení o zahájení kontroly.
Přizvané osoby.
Poskytování údajů, dokumentů a věcí. Příklad žádosti o údaje a dokumenty.
Utajované informace, osobní údaje, obchodní tajemství.
Pořizování zvukových a obrazových záznamů.
Protokol o kontrole, obsah a náležitosti.
Námitky a jejich vyřizování, příklady formulací.
Dodatek k protokolu o kontrole.
Přestupky a správní delikty kontrolované a povinné osoby.
Oprava nesprávností a došetření věci.
Mlčenlivost a zveřejňování informací o kontrolách.
Vztah k dalším právním předpisům – osobní údaje, obchodní tajemství,
utajované informace aj.
Dopisy – předávání zjištění, oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu, předání zjištění orgánům, které činí opatření k nápravě, podněty státním orgánům.
Diskuse k procesně právní úpravě kontroly.
III. Popis výsledků kontroly
Citace předpisů podle Legislativních pravidel vlády.
Formální úprava písemností, pravidla psaní čísel.
Jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti textu.
Kód:11-01-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků vykonávajícím kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb.
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:1950 Kč
Délka:12 hod.
Poznámka:Celková časová dotace vzdělávacího programu je 12 výukových hodin - 2 školicí dny. Přihlášením na tento kurz jste automaticky přihlášeni na oba jeho díly.
Akreditace MV: AK/PV-505/2016
Termín konání:Út 31.10.2017   09:00-14:15
2. díl:Pá 03.11.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1