VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva (krizové řízení) v podmínkách územně samosprávných celků

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace týkající se problematiky integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva (OO), požární ochrany (PO) a krizového řízení (KŘ) z hlediska úkolů a opatření v podmínkách územních samosprávných celků.
V úvodu programu jde především o seznámení se s přehledem právních předpisů
a vymezením pojmů z hlediska krizové legislativy. V rámci IZS jsou zařazeny základní informace k jednotlivým složkám IZS, stálým orgánům pro koordinaci složek IZS, havarijnímu plánování, postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samospráv
při přípravě na mimořádné události (MU) / krizové situace (KS) a při provádění záchranných a likvidačních prací.
V další části programu jsou v rámci OO zařazeny tematické okruhy zahrnující základní prvky OO (systém varování, evakuace, individuální a kolektivní ochrana, nouzové přežití obyvatelstva a další konkrétní činnosti ochrany), hospodářská opatření při krizových situacích, formy a metody přípravy OO u dospělé populace, a to včetně školní výuky ochrany člověka za MU a financování záchranného systému.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod, právní předpisy a důležité dokumenty (krizová legislativa).
II. Koordinace složek IZS při společném zásahu, úrovně řízení, stálé orgány pro koordinaci složek.
III. Příprava na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, financování záchranného systému.
IV. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva a jejich plánování.
V. Havarijní plánování, dokumentace IZS a požární ochrany v podmínkách ÚSC.
VI. Požární ochrana, požární prevence a protipožární opatření, požární bezpečnost staveb, dokumentace požární ochrany v podmínkách územně samosprávných celků
VII. Hospodářská opatření při krizových situacích se zaměřením na územní úroveň, pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc, regulační opatření.
Kód:12-01-A21
Určeno:Starostům obcí a měst, primátorům statutárních měst, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů, úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků.
Lektor:Ing. Luboš Navrátil, Ing. Josef Fajgar
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-385/2014
Termín konání:Čt 23.03.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5