VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Vzdělávací kurz je věnován povinnosti zveřejňovat v registru smluv všechny smlouvy nad finanční limit 50 000,- Kč. Tato povinnost se mimo jiné týká i příspěvkových organizací zřizovaných obcemi s rozšířenou působností a kraji. Uvedený zákon č. 340/2015 Sb. nabyl účinnosti 1. 7. 2016.
Vzdělávací kurz se kromě základního výkladu zákona zaměří na nejasné situace a prakticky ukáže, jak je řešit.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Kvalifikace smlouvy ke zveřejnění, výjimky, praktická aplikace.
II. Jak v praxi řešit limit 50 tisíc Kč pro zveřejnění smlouvy.
III. Jak si upravit povinnosti a rizika související se zveřejňováním ve smlouvách.
IV. Vymezení povinných subjektů, výjimek a hraničních případů.
V. Jak chránit obchodní tajemství a další citlivé informace v rámci zákona, praktická aplikace.
VI. Praktické implikace sankce neplatnosti, ochrana, předcházení rizikům smluvními doložkami.
VII. Jak by měl vypadat interní předpis pro zajištění zveřejňování smluv.
Kód:15-10-A21
Určeno:Zástupcům obcí vykonávajících rozšířenou působnost, jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím, široké veřejnosti. Zákon se přímo nevztahuje na obce typu I. a II.
Lektor:Mgr. Martin Fadrný, právník konsorcia Frank Bold
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Kurz není akreditován MV.
Termín konání:St 10.05.2017   09:00-12:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5