VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Styly řízení, delegování pravomocí a odpovědností

Cílem kurzu je připravit úředníky k profesionálnímu vedení pracovního týmu, připomenout pravidla vedení lidí a organizace práce v rámci pracovních týmů, jejichž platnost a úspěšnost je ověřována na modelových situacích. Vzdělávací program prohlubuje dovednosti získané v rámci obecné části vzdělávání vedoucích úředníků.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do řízení lidských zdrojů - management lidských zdrojů jako plnohodnotný prvek řízení obecně, pokročilá personální práce, metody analýzy současného stavu personálních procesů, utvoření kvalifikovaného názoru na současný stav a směry zlepšení v managementu lidských zdrojů.
II. Řídící styly - charakteristika jednotlivých stylů řízení, využití určitého stylu řízení pro různé situace nebo pro různé typy podřízených.
III. Řízení podle kompetencí a odpovědností - kompetenční model, prezentace pojmu management by objectives (řízení pracovníků na základě cílů, jichž mají dosáhnout) a pojmu management by competencies (řízení na základě kontroly samotného procesu dosažení těchto cílů), delegování pravomocí a odpovědností.
IV. Delegování - proč delegovat, výhody delegování, výhrady vůči delegování, příčiny odporu vůči delegování, postup delegování - analýza práce, plánováni delegování, výběr vhodného pracovníka, jak delegovat, podpora delegování, problémy delegování.
V. Porada jako nástroj řízení - typy porad (operativní, výrobní, manažerská, kontrolní, krizová a strategická), účel a cíle porady, zásady efektivní porady, porada jako nástroj týmového rozhodování, schopnost formulovat závěry a doporučení, chyby při vedení porad a postupy pro jejich minimalizování.
Kód:18-05-K21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, zejména vedoucím úředníkům na všech úrovních vedení.
Lektor:RNDr. Petr Pokorný
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:14000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-407/2011
Kurz na zakázku, nelze se přihlašovat.
Termín konání:Čt 04.05.2017   08:30-13:45
Místo konání:Kolín, Sokolská 1095, CEROP