VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Smluvní právo a nejčastěji uzavírané typy smluv v podmínkách ÚSC

  • Tato akce byla zrušena!
Obsah vzdělávacího kurzu se zaměřuje na úpravu smluvního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně vybraných konkrétních smluvních typů jako např. smlouva kupní, nájemní, o dílo, darovací, příkazní aj. s důrazem na možnosti využití těchto smluv v praxi územních samospráv. V průběhu výuky jsou uváděny příklady z praxe a vzory žalob.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky smluvního práva dle občanského zákoníku
Zásadní koncepční změny, odstranění duplicity závazků dosavadního občanského a obchodního zákoníku. Zásady nového občanského zákoníku.
II. Závazky vznikající z právního jednání (ze smluv)
Právní jednání, neplatnost, obecná úprava smluv, promlčení, prekluze.
III. Závazky vznikající z protiprávního jednání (náhrada škody)
Předpoklady vzniku. Porušení zákona, smlouvy, dobrých mravů. Peněžní náhrada, uvedení v předešlý stav.
IV. Smluvní typy a příklady jejich použití
Smlouva kupní - podstatné náležitosti, splnění, kupní cena a její splatnost, odpovědnost za vady.
Smlouva o dílo - podstatné náležitosti, splnění, cena díla a její splatnost, odpovědnost za vady.
Smlouva darovací - podstatné náležitosti, vrácení daru.
Příkazní smlouva - možnosti využití ÚSC.
Nové typy smluv - představení právní úpravy např. adhezní smlouvy, smlouvy o výměnku, pachtovní smlouvy aj.
V. Závěr, diskuse s účastníky
Kód:19-01-A61
Určeno:Vzdělávací kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků.
Lektor:Mgr. Michael Brázda
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-53/2018
Termín konání:Út 26.03.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5