VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací kurz je věnován praktickému výkladu aktuálního znění zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a to z pohledu řadových úředníků a následně z pohledu vedoucích úředníků a vedoucích úřadů ÚSC. Obsah kurzu se zaměřuje na aplikaci jednotlivých ustanovení zákona v praxi a nejčastěji řešené problémy jak z oblasti pracovně právní tak z oblasti povinného vzdělávání úředníků.
Rámcový obsah kurzu:
I. Předmět úpravy zákona o úřednících územních samosprávných celků a vymezení základních pojmů - pracovní poměr úředníků, návaznost na zákoník práce, vymezení základních pojmů.
II. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu - výčet předpokladů, další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu.
III. Veřejná výzva a výběrové řízení - co obsahuje veřejná výzva, co musí obsahovat přihláška zájemce, vyvěšení výzvy na úřední desce, pořízení zprávy o posouzení a hodnocení zájemců, kdy je podmínkou vypsat výběrové řízení, výběrová komise a její jednání, postup při výběrovém řízení.
IV. Doba trvání pracovního poměru, převedení na jinou práci, odvolání z funkce, další odstupné, základní povinnosti úředníka - uzavírání pracovního poměru na dobu neurčitou a určitou, převedení na jinou práci, odvolání vedoucího úředníka z funkce, odstupné a jeho výše.
V. Vzdělávání úředníků - kdo může poskytovat prohlubování kvalifikace úředníků, typy vzdělávání, zkouška zvláštní odborné způsobilosti, tvorba a plnění individuálních plánů vzdělávání.
VI. Rovnocennost vzdělání a její uznání akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, kompetence MV
Kód:20-01-A61
Určeno:Úředníkům, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů územních samosprávných celků.
Lektor:Mgr. Drahomíra Komedová MPA
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-665/2017 a AK/VE-353/2017
Termín konání:Pá 24.05.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5