VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pracovněprávní vztahy v úřadech územních samosprávných celků

Vzdělávací kurz je zaměřen na prohloubení a aktualizaci znalostí o aktuální úpravě pracovněprávních vztahů úředníků obecních a krajských samospráv. Důraz je kladen na aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a na míru použití nového občanského zákoníku na pracovní právo a jejich vazbu.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků dle zákoníku práce
- Hlavní zásady pracovního práva ovlivněné NOZ a jejich použití v právní praxi.
- Smlouvy a dohody podle NOZ v personální činnosti, zvyšování práv nad rámec zákoníku práce, pracovní doba a práce přesčas, zástupy, rozvazování pracovního poměru.
- Započtení, odstoupení, zástavní právo, zhojení, narovnání a jiné instituty soukromého práva.
- Úskalí poskytované dovolené, počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce, zajištění plnění povinností zaměstnance.
- Rodinné právo a zákoník práce – souhlas manžela se zaměstnáváním a podnikáním, sdělování údajů ze mzdové, personální a majetkové oblasti, manželé na jednom pracovišti.
II. Pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb.
- Účastníci pracovněprávních vztahů, problémy a jejich řešení v zákoně o úřednících.
- Postup při realizaci výběrového řízení a při vypsání veřejná výzvy, postup výběrové komise.
- Doba trvání pracovního poměru, možnost uzavření pracovního poměru na dobu určitou.
- Důvody převedení úředníka na jinou práci, ukončení pracovního poměru, odstupné.
- Jmenování do funkce vedoucího úředníka a jeho odvolání z funkce.
- Platové otázky – stanovení platu, platové tarify, příplatky, srážky z platu, osobní příplatek apod.
III. Diskuse, řešení modelových situací a příkladů z praxe
Kód:20-02-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků.
Lektor:JUDr. Radka Medková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-93/2011

KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA
Termín konání:Út 23.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5