VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Výběrová řízení dle zákona o úřednících krok za krokem

Vzdělávací kurz je věnován praktickému výkladu aktuálního znění zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů z pohledu vedoucích úředníků a vedoucích úřadů ÚSC. Obsah programu se podrobně věnuje procesu výběru nových zaměstnanců úřadu od přípravy výběrového řízení a veřejné výzvy, zpracování obsahu oznámení o vyhlášení výběrového řízení, stanovení požadavků na pracovní místo, určení kritérií pro posouzení splnění požadavků, stanovení výběrové komise, po posouzení uchazečů a vypracování písemné zprávy o výběru.
Rámcový obsah kurzu:
I. Právní úprava pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků, vymezení základních pojmů – legislativní úprava podle zákona o úřednících územních samosprávných celků a podle zákoníku práce. Vymezení základních pojmů předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, pro jmenování vedoucího úřadu, další předpoklady pro jmenování vedoucího úředníka a vedoucího úřadu.
II. Veřejná výzva a výběrové řízení - obsah veřejné výzvy, její vyvěšení, náležitosti přihlášky, zpracování zprávy o posouzení a hodnocení zájemců.
Kdy je podmínkou vyhlášení výběrové řízení, kdo a jak jej vyhlašuje, obsah oznámení. Úloha vedoucích zaměstnanců ve výběrovém řízení. Co lze učinit na pomoc uchazečům (např. zveřejnění formuláře přihlášky). Způsob podání přihlášek a dalších písemných materiálů. Obsazování pracovních míst bez výběrového řízení.
III. Příprava výběrového řízení - identifikace volného pracovního místa, jeho popis a náplň práce. Stanovení požadavků na pracovní místo, určení kritérií pro posouzení splnění požadavků, zvolení vhodných metod výběrového řízení, testování pracovní způsobilosti, diagnostika externí firmy.
IV. Postup při výběrovém řízení, výběrová komise a její činnost - jmenování členů výběrové komise, jednání výběrové komise, rovné zacházení a zamezení všech forem diskriminace, vypracování písemné zprávy o posouzení uchazečů, rozhodnutí o uzavření pracovního poměru a jmenování do funkce.
Kód:20-05-A31
Určeno:Vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů územních samosprávných celků a dalším úředníkům, kteří mají v kompetenci personální agendu úřadu ÚSC.
Lektor:PhDr. Milada Olšovská
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: v řízení
ZMĚNA TERMÍNU! Z organizačních důvodů byl kurz přesunut z prosince 2017 na březen 2018. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Pá 23.03.2018   09:00-14:15
Termín ukončení:23.03.2018 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5