VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zákon o svobodném přístupu k informacím a jeho aplikace v praxi

Cílem vzdělávacího kurzu je získání znalostí nutných ke správné aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zejména plnění povinností úřadů ÚSC spojených se zveřejňováním informací a poskytováním informací na základě žádostí včetně zákonem stanoveného procesního postupu při vyřizování žádostí.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Právo na informace v právním řádu ČR - poskytování informací územními samosprávnými celky, znalosti nutné k realizaci povinností orgánů samosprávy, úloha soudní judikatury, přehled subjektů povinných poskytovat informace, změny provedené zákonem č. 61/2006 Sb.
II. Informace podléhající informační povinnosti povinných subjektů - působnosti povinného subjektu, předmět informační povinnosti, informace nepodléhající informační povinnosti, povinné a dobrovolné zveřejňování informací.
III. Poskytování informací na základě žádosti - principy zákona pro poskytování informací na základě žádosti, procesní postup povinného subjektu při vyřizování žádosti, odložení žádosti, neposkytnutí informace – odmítnutí žádosti, poskytnutí informace.
IV. „Nápravné“ prostředky proti povinnému subjektu - druhy a podstata nápravných prostředků, nadřízený orgán, stížnost na postup povinného subjektu, odvolání pro rozhodnutí povinného subjektu.
V. Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti - podstata práva povinného subjektu žádat úhradu nákladů, náklady, za které může povinný subjekt žádat úhradu, sazebník úhrad za poskytování informací aj.
VI. Licenční a podlicenční smlouva, výroční zpráva o poskytování informací - náležitosti licenční a podlicenční smlouvy, obsah výroční zprávy, lhůta pro její vypracování, porušení povinnosti zveřejnit výroční zprávu.
VII. Poskytování informací podle zvláštních právních úprav - jiné právní normy ve vztahu k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.
Kód:21-01-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, starostům a členům zastupitelstev.
Lektor:Mgr. Iva Hybnerová
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:14000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-507/2016
Kurz na zakázku, nelze se přihlašovat.
Termín konání:Út 17.10.2017   08:30-13:45
Termín ukončení:17.10.2017 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5