VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Principy dobrého zpracování a ochrana osobních údajů

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem vzdělávacího kurzu je získání znalostí nutných ke správné aplikaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Principy dobrého zpracování a ochrany osobních údajů - základní pojmy, specifické druhy osobních údajů, citlivé údaje, formy zpracování, náležitosti řádného, informovaného a prokazatelného souhlasu se zpracováním osobních údajů, role správce a zpracovatele osobních údajů a dalších osob.
II. Základní pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů – zabezpečení, povinnost informovat dotčené osoby o zpracování jejich údajů, předávání osobních údajů v rámci EU i do jiných států. Pravidla pro citlivé údaje, zacházení s informacemi o zdravotním stavu, o majetku a finančních závazcích.
III. Práva dotčených osob vůči správci a zpracovateli - právo na informaci o zpracování osobních údajů, žádost o opravu dat a odstranění závadného stavu, nápravná opatření, odpovědnost, sankce a způsob jejich ukládání.
IV. Zpracování osobních údajů ve správních řízeních, v administrativě a při vedení spisu, zvukové a obrazové záznamy, elektronická komunikace, ochrana údajů v databázích, agendové informační systémy a jejich identifikátory.
V. Druhy zpřístupňování informací - nahlížení do spisu, poskytování kopií listin, předávání materiálů s osobními údaji, způsoby jejich zveřejňování, pravidla přístupu občanů k úředním dokumentům.
VI. Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích - vedení osobního spisu zaměstnance, způsob nastavení povinnosti zpracovávat osobní údaje zaměstnancům, ochrana zaměstnavatele před zneužitím údajů, ochrana soukromí zaměstnanců v rámci elektronické komunikace.
VII. Zpracování a ochrana osobních údajů v souvislosti se zákonem o registru smluv - rozsah zveřejňovaných informací, kategorie zveřejňovaných údajů, souhlas se zveřejněním osobních údajů, anonymizace.
VIII. Zpracování a ochrana osobních údajů v rámci nových technologií - kamerové a bezpečnostní systémy, Internet, biometrické doklady, principy identifikace a autentizace elektronickými prostředky.
Kód:21-02-A21
Určeno:Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří zpracovávají, spravují či zabezpečují osobní údaje, úředníkům zařazeným do personálních odborů aj.
Lektor:JUDr. Eva Janečková
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, mobil: 724 203 892, bredlerova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-1141/2012
Termín konání:Čt 16.02.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5