VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Možnosti financování projektů v aktuálním programovacím období

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnutí aktuálního přehledu o operačních programech a oblastech podpory schválených pro programovací období 2014 – 2020 s důrazem na možnosti využití dotačních titulů územními samosprávnými celky. Přehled možností čerpání z operačních programů – OPŽP, OPPIK, IROP a další. Přehled jednotlivých oblastí podpory a příklady projektů, které je možné předložit. Seznámení s novým informačním systémem.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Základní informace o Strukturálních fondech EU
Představení Evropské unie, evropské politika hospodářské a sociální soudržnosti. Informace o operačních programech a jejich struktuře v rámci EU. Dotační příležitosti ESIF pro obce v období 2014 – 2020, regionální politika EU 2014 – 2020, financování regionální politiky EU v Česku. Implementační schéma ČR, příprava období 2014 -2020.
Způsob poskytování dotace.

II. Přehled o schválených Operačních programech a oblastech podpory v programovacím období 2014 – 2020 se zaměřením na možnosti využití finančních dotací ze strany územních samosprávných celků. Regionální politika EU 2014 – 2020
Přehled možností čerpání dotací pro územní samosprávné celky z následujících operačních programů:
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Zaměstnanost
OP Doprava
OP Životní prostředí
IROP
OP Praha – pól růstu ČR
OP Technická pomoc
OP Rybářství
Program rozvoje venkova. Evropská územní spolupráce – OP Sasko – Česko – MMR koordinátor.

III. Vstupní analýza projektového záměru - prověření projektových záměrů z hlediska jejich dotovatelnosti a šance na získání dotace z programů a fondů EU, případně z jiných zdrojů.
Způsob poskytování dotace. Hlavní implementační nástroje. Seznámení se základními pravidly pro žadatele a příjemce. Přehled dokumentů, informační systém MS2014+
Posouzení projektového záměru, nastavení indikátorů, sestavení projektového týmu a projektového řízení v rámci projektu. Základní postup pro předložení projektové žádosti, při získání dotace následné úkony, zajištění administrace a monitoringu projektu a následné udržitelnosti.
Kód:22-03-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků a voleným členům zastupitelstev, kteří připravují a zpracovávají žádosti o dotace z evropských fondů na realizaci konkrétních projektů.
Lektor:Mgr. Vladimíra Kalivodová
Organizační garant:Karolína Richterová, 776 439 531, richterovak@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-474/2015
Termín konání:Út 23.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5