VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Aktuální dotační tituly pro ÚSC a nejčastější chyby v čerpání dotací

Cílem vzdělávacího programu je:
- poskytnutí aktuálního přehledu o Operačních programech a oblastech podpory schválených pro programovací období 2014 – 2020 s důrazem na aktuální možnosti využití dotačních titulů územními samosprávnými celky
- zaměření se na možné sankce v důsledku nesrovnalostí dle pravidel čerpání nebo porušení rozpočtových pravidel
- upozornění na riziková místa v realizační i provozní fázi projektů spolufinancovaných z evropských fondů a představení praktických poznatků z kontrol projektů.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, informace o Strukturálních fondech EU
II. Přehled o schválených Operačních programech a oblastech podpory v programovacím období 2014 – 2020
Aktuální možnosti využití finančních dotací ze strany územních samosprávných celků.
III. Vstupní analýza projektového záměru
Prověření projektových záměrů z hlediska jejich dotovatelnosti a šance na získání dotace z programů a fondů EU.
Chyby a nedostatky v rámci přípravné a realizační fáze projektu, podněty pro kvalitní zajištění fází projektu - povinná udržitelnost.
IV. Co je nesrovnalost, typy nesrovnalostí a řešení nesrovnalostí
Porušení rozpočtové kázně, systémové nesrovnalosti (selhání systému řízení implementace prostředků z rozpočtu EU), trestný čin (dle zákona 40/2009 Sb. - nejčastěji podvod), porušení zákona o veřejných zakázkách.
V. Kritická místa v projektovém cyklu
Kritická místa přípravné, realizační a provozní fáze, zajištění dobré udržitelnosti.
VI. Chybovost při nakládání s prostředky EU
Hlavní problémové oblasti při implementaci strukturálních fondů, nesrovnalosti v zadávání veřejných zakázek, nedokonalá funkčnost řídících a kontrolních systémů veřejné správy.
VII. Praktické poznatky z kontrol
Některé praktické poznatky z průběhu kontrol, postup kontrolované osoby v případě nesouhlasu s obsahem Protokolu z kontroly.
Kód:22-05-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků a voleným členům zastupitelstev, kteří připravují a zpracovávají žádosti o dotace z evropských fondů na realizaci konkrétních projektů.
Lektor:Mgr. Vladimíra Jilečková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-97/2016
Termín konání:Út 30.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5