VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Vzdělávací kurz prohlubuje znalosti úředníků územních samosprávných celků v oblasti přestupkového řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a poskytuje aktuální informace o právních změnách v řízení o přestupku.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Aktuální stav legislativy
Úvod do problematiky, aktuální znění zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a navazujících právních předpisů.
II. Základy odpovědnosti za přestupek
Definice přestupku, odpovědnost za přestupek, obecné instituty přestupkového práva, základní zásady řízení o přestupcích.
Skutkové podstaty podle § 125c zákona o silničním provozu s důrazem na aplikaci ve správní praxi.
III. Řízení o přestupcích
Specifika agendy řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a aktuální obstrukční jednání účastníků řízení.
Nové instituty podle zákona č. 250/2016 Sb. – narovnání, příkaz na místě, vydání příkazu po zahájení řízení.
Vztah zákona o přestupcích ke správnímu řádu a k dalším souvisejícím zákonům, blokové řízení a jeho specifika, příkazní řízení, pozbytí a vrácení řidičského oprávnění, bodové hodnocení porušení povinností, odčítání bodů, vybírání kaucí, státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor.
IV. Příklady z praxe, diskuse
Praktické řešení konkrétních příkladů (problémů) v oblasti přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Kód:23-05-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na úseku dopravně správních agend.
Lektor:Bc. Ladislav Zámostný
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-26/2019
Termín konání:Út 28.05.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5