VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Asertivní komunikace

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout asertivitu jako postoj, který vede k lepšímu pochopení sebe sama a svého okolí, používání asertivity při předcházení a zvládání konfliktů jako nástroje zkvalitňování a zpřehledňování pracovních i nepracovních vztahů, umění efektivně jednat.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Co je to asertivita a jak ji účinně používat- úvod do tématu, verbální a nonverbální komunikace, komunikační zlozvyky, asertivní chování jako aspekt zdravé komunikace, kde lze asertivitu účinně využívat, asertivita v praxi úředníků.
II. Základy asertivní komunikace - podstata otevřené komunikace (agresivita, pasivita, asertivita), asertivní práva a jejich smysl, jednoduché asertivní techniky.
III. Asertivita jako prevence a nástroj pro vyjednávání a řešení komunikačně obtížných a stresových situací a konfliktů, se kterými mohou úředníci přijít do styku, prevence stresu.
IV. Asertivní techniky - technika pokažené gramodesky, technika přijatelného kompromisu, technika sebeotevření, technika otevřených dveří, vyslovování a přijímání komplimentu, negativní asertivita, negativní otázky, reakce na zpětnou vazbu. Asertivní schopnost komunikace (požádat o laskavost, uplatnit svůj nárok, umění říci „ne“, začít, udržovat a ukončit komunikaci, vypořádat se s kritikou, přijmout a vyjádřit uznání, vyjádřit vlastní pocit, názor, myšlenku).
Kód:24-01-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků a dalším zaměstnancům ve veřejné správě, široké veřejnosti.
Lektor:Mgr. Hana Rybková
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, mobil: 724 203 892, bredlerova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-345/2010
Termín konání:Út 12.12.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5