VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zvládání náročných komunikačních situací

Cílem vzdělávacího programu je osvojení základních psychosociálních dovedností a nácvik jejich využití při zvládání náročných profesních situací. V průběhu kurzu získají úředníci praktické dovednosti pro efektivní práci s klienty.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Význam komunikace a praktické využití komunikačních dovedností - zásady efektivní komunikace v souvislosti s přiměřeným prosazováním, bariéry v komunikaci a jejich odstraňování, možnosti ovlivňování chování druhých, umění mít komunikaci pod kontrolou, význam komunikace při předcházení nedorozumění a chybné interpretaci sdělení.
II. Druhy komunikací a komunikační proces - formy a styly komunikace, verbální a neverbální komunikace, techniky úspěšné komunikace.
III. Základní aspekty neverbální komunikace - neverbální komunikace jako nedílná součást osobnosti, součást mluveného projevu, možnosti využití neverbální komunikace, předcházení nedorozuměním či komunikačním šumům, pozitivní působení díky pozitivnímu myšlení, odstranění nevhodných návyků, první dojem, signály lidského těla.
IV. Základní principy mezilidské profesionální komunikace - komunikace ve vztahu ke klientům, budování vztahu úředník - klient, co očekává klient od úředníka, charakteristické rysy klientského přístupu úředníků, komunikace uvnitř úřadu, efektivní předávání informací, delegování úkolů, kontrola plnění úkolů a zpětná vazba.
V. Předcházení a řešení konfliktních situací - jednání s problematickými a konfliktními klienty, typy konfliktních osob, základní schéma konfliktu, konflikt a jeho fáze, využívání efektivních technik k ovlivňování a zvládání konfliktních situací, modelové situace zvládání nepříjemných situací.
VI. Posílení psychické odolnosti proti sociální zátěži - základy psychohygieny, autodiagnostika stresové zátěže, možnosti prevence stresu, zvyšování emocionální odolnosti.
VII. Zásady asertivního jednání - základní asertivní dovednosti, přiměřené sebeprosazení, vztah mezi agresí, pasivitou a asertivitou, interpersonální styly řešení konfliktů – sebereflexe.
Kód:24-02-A21
Určeno:Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků.
Lektor:Mgr. Hana Rybková
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-343/2010
Termín konání:Út 07.03.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5