VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření

Cílem kurzu je osvojení si schopností umožňujících lépe zvládat stres, osvojení si technik obnovení osobních zdrojů - obranných mechanismů osobnosti, včetně nácviku relaxačních metod koncentrace a sebekontroly.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Stresové situace a jejich důsledky - vymezení stresu, projevy stresu, dlouhodobá protistresová strategie, rychlé odbourávání stresu v pracovním prostředí, mechanismus a příčiny vzniku stresu, jak zvládat zátěžové situace.
II. Psychohygiena a její funkce - význam a účel psychohygieny, metody psychohygieny, jaké psychohygienické techniky pro sebe využívám a jak je mohu rozvinout, relaxační techniky pro ošetření vlastní psychické kondice.
III. Techniky psychohygieny - relaxační techniky (autogenní trénink, imaginační a vizualizační techniky), dechová cvičení, kondiční cvičení, hra jako aktivizační metoda psychohygieny.
IV. Syndrom vyhoření a jeho symptomy - co je syndrom vyhoření, jeho zdroje a projevy (fyzické, emocionální, psychické), fáze syndromu vyhoření (nástup, stagnace, frustrace, apatie, intervence), důsledky a prevence syndromu vyhoření, test vyhoření rozdíl syndrom vyhoření x stres, situace, které mohou vést k syndromu vyhoření, sociální komunikace s osobou projevující syndrom vyhoření.
V. Praktický nácvik různých relaxačních cvičení - dechová cvičení, svalová relaxace, autogenní trénink, meditace, relaxace inspirovaná jógou, jóga, arteterapie, aromaterapie.
Kód:24-07-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů a dalším zaměstnancům ve veřejné správě.
Lektor:Mgr. Hana Rybková
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-316/2011
Termín konání:Čt 06.04.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5