VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Dovednosti písemné komunikace aneb Jak napsat správně dopis

Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj dovedností v oblasti písemné komunikaci úředníků veřejné správy. Účastníci získají základní informace o tom, co je písemná komunikace a co ji ovlivňuje, jaká jsou její specifika, jaké jsou formy úřední korespondence včetně právních souvislostí, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, interní pravidla pro korespondenci aj. Součástí kurzu je i procvičení vybraných obtížných gramatických jevů, syntaxe a stylistiky a dále seznámení s normou pro úpravu písemností (ČSN 01 610) a možnosti odchylek od této normy (aneb jak si pravidla zjednodušit). Teoretická část bude doplněna praktickým nácvikem formulace vybraných typů dopisů, správná řešení a nejčastější chyby.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Co je to písemná komunikace a co ji ovlivňuje.
Písemná komunikace a její druhy podle formy a podle způsobu distribuce, psychologie občana a její využití v písemné komunikaci – empatie, negace, motivace, etika a etiketa písemné komunikace, hodnocení jejích dopadů.
II. Právní aspekty písemné komunikace
Nový občanský zákoník, normy upravující písemnou komunikaci (ČSN 01 6910), oběh a správu dokumentů, právní dopady písemné komunikace, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
III. Čeština je základ
Vybrané gramatické jevy českého jazyka (vyjmenovaná slova, velká písmena, interpunkce, tituly, číslovky atd.), stylistika (jazykové styly, odborná terminologie, interní slang, zkratky aj.), syntax (stavba věty a její konstrukce).
IV. Jak to děláme u nás – interní pravidla pro korespondenci
Jak definovat závazná pravidla pro úřad, odchylky od základní normy (01 6910) aneb pravidla se dají zjednodušit, nástroje pro vytváření korespondence – bez IT se neobejdeme, systémy pro správu dat a vytváření korespondence, náklady na korespondenci.
V. Pojďme si to vyzkoušet
Praktický nácvik vybraných typů písemné komunikace, příklady z praxe a jejich rozbor – správná řešení a nejčastější chyby.
Kód:24-19-K21
Určeno:Úředníkům, voleným členům zastupitelstev a zaměstnancům územních samosprávných celků.
Lektor:Mgr. Miroslav Havel
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:14000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-77/2015
Kurz pořádaný na zakázku, nelze se přihlašovat.
Termín konání:Út 13.06.2017   08:30-13:35
Místo konání:Kolín, Sokolská 1095, CEROP