VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Profesní empatie úředníka při jednání s občany

Cílem vzdělávacího kurzu je rozvíjení schopností efektivní komunikace úředníků územních samosprávných celků při úředním jednání s občany, prohloubení dovednosti komunikovat v náročných situacích a úspěšného řízení vlastních postojů a projevů úředníků.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Význam a přínos empatie při úředním jednání s občanem, co je empatie, vnímání partnera při komunikaci.
II. Jak se empatie projevuje, principy empatického přístupu, cvičení empatického přístupu.
III. Naslouchání jako významný nástroj empatie, techniky aktivního naslouchání, identifikace skrytého apelu.
IV. Analýza prožitků komunikačního partnera – občana, vcítění se do pocitů komunikačního partnera a vyhodnocení získaných informací.
V. Angažovaný přístup k občanovi v rámci profesionálního přístupu úředníka, zpětná vazba a praktické příklady.
VI. Přiměřená péče o občana při jednání, potřebná míra vcítění, stanovení adekvátní pozornosti, případové studie.
VII. Profesní empatie a duševní hygiena úředníka, přiměřená míra vcítění, techniky osobního tréninku a vyrovnání se zátěží.
VIII. Jak postupovat v náročných komunikačních situacích, náročné komunikační typy, dosažení oboustranně přijatelné dohody, jak nacvičovat vhodné postupy.
Kód:24-26-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, voleným členům zastupitelstev, široké veřejnosti.
Lektor:RNDr. Petr Pokorný
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-209/2016
Termín konání:Pá 26.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5