VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zákon o sociálních službách v aktuálním znění

Aktualizační a prohlubující kurz je zaměřen na výklad aktuálního znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a jeho aplikaci v praxi. Jeho obsahem jsou úvod do zákona o sociálních službách, předmět úpravy, související právní předpisy, příspěvek na péči - seznámení se s účelem příspěvku na péči, podmínky pro jeho přiznání a výplatu, kontrola využívání příspěvku, druhy sociálních služeb a jejich formy, úhrada za poskytování sociálních služeb, smlouva o poskytování služby, registrace poskytovatelů sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, inspekce kvality sociálních služeb, činnosti sociální práce podle zákona o sociálních službách, předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách, kompetence a povinnosti obecních úřadů v rámci výkonu přenesené působnosti podle zákona.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - legislativní zakotvení tématu, oblasti úpravy, související právní přepisy.
II. Příspěvek na péči - účel příspěvku na péči, podmínky pro jeho přiznání a výplatu, způsob výplaty.
III. Druhy sociálních služeb, jejich formy – přehled, charakteristika a základní činnosti, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb.
IV. Smlouva o poskytování služby - úhrada za poskytování sociálních služeb (služby bez úhrady a za úhradu), smlouva o poskytování služby, registrace poskytovatelů, inspekce kvality sociálních služeb.
V. Činnosti sociální práce - standardizovaný záznam sociálního pracovníka, předpoklady pro výkon, kompetence a povinnosti obecních úřadů v rámci přenesené působnosti podle zákona.
VI. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k sociální práci- zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákon o státní sociální podpoře.
Kód:26-02-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na výkonu správních činností v oblasti sociálních služeb, pracovníkům poboček úřadů práce, pracovníkům zařízení sociálních služeb aj.
Lektor:Mgr. Vladislav Fryč
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-1300/2012
Akreditace MPSV: 2016/0478-PC/SP/VP
Termín konání:Út 17.10.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1