VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Obec jako veřejný opatrovník

Aktualizační a prohlubující kurz je zaměřený na praktické otázky vznikající při veřejném opatrovnictví, na provádění nového občanského zákoníku a navazujících předpisů souvisejících s výkonem opatrovnictví (zákona o zvláštních řízeních soudních, zákon o zdravotních službách, zákon o sociálních službách, další zákony týkající se sociálních dávek). Zaměřuje se také na právní řešení běžných opatrovnických záležitostí (schvalování jednání soudem, pověření, přesun příslušnosti obce, jednání se zdravotnickými službami atd.).
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, základní pojmy
Svéprávnost, právní jednání, omezení svéprávnosti, jmenování opatrovníka, předběžné prohlášení.
II. Praktická stránka opatrovnictví
Práce s rodinou před vznikem opatrovnictví (nápomoc nebo zastoupení – legislativní obtíže, právní rizika, praktické zkušenosti), místně příslušná obec (případná změna obce), pověření opatrovníka, odpovědnost veřejného opatrovníka, metodika, odkazy, literatura.
III. Práva a povinnosti opatrovníka
Opatrovnický spis, správa majetku a záležitostí, schvalování jednání soudem (lhůty a náležitosti), předkládání zprávy k 30.6., jednání za opatrovance ve věcech zdravotních (ne/souhlasy se zákrokem), odpovědnost za úhradu poplatku za odpad.
IV. Další praktické otázky
Zastoupení opatrovníkem v přestupkovém a trestním řízení, je opatrovník dohlížející a provádí sociální práci?, nezabavitelné minimum při exekuci, výše ne/přiznaného důchodu, zhojení neplatnosti, splácení půjček, kdy ano, kdy ne, neplatnost jednání, bankovní účet, komunikace s rodinou (osobní údaje a informace o opatrovanci).
V. Umístění do sociálních služeb
Co je nutné si před umístěním zodpovědět (novelizace zákona o soc. službách 2016), přijetí klienta bez příjmů, smlouva a její obsah, plná úhrada z opatrovancových úspor, vedení depozit, příkazní smlouva, opatrovanec nesouhlasí s pobytem.
VI. Opatrovnická rada
Zastupování, odpovědnost, soupis jmění a vyúčtování správy, přechodné ustanovení.
VII. Dotazy účastníků
Kód:26-11-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na výkonu správních činností v sociální oblasti, zajišťujícím správu pro osoby právně nezpůsobilé či nesvéprávné.
Lektor:Mgr. Radka Pešlová
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-504/2016
Termín konání:Út 05.12.2017   09:00-14:15
Termín ukončení:05.12.2017 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5