VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Metody terénní sociální práce na obcích

Cílem vzdělávacího kurzu je uvědomění si podstaty a náplně práce sociálního pracovníka na obci, osvojení metod sociální práce, jejich aplikace v praxi, osvojení činností sociálního pracovníka na obci, identifikování překážek a problémů včetně jejich řešení. Kurz je rozdělen do několika částí, z nichž stěžejní čtyři jsou zaměřeny na vývoj sociální práce na obci, legislativu, na vyspecifikování podstaty jednotlivých metod sociální práce až jejich aplikaci v praxi, kterou zastupují jednak vzorové kazuistiky a následně poté i modelové situace, které v jednání sociálních pracovníků s klienty vznikají v konkrétních situacích. Důležitou část také tvoří blok, který se s pomocí účastníků pokouší vyspecifikovat problém co je a co už není sociální práce.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Legislativní a systémové ukotvení sociální práce na obcích
Úvod do problematiky, legislativní vymezení, vývoj této oblasti výkonu sociální práce, současná podoba sociální práce na obcích, výhody a nedostatky.
II. Metody a techniky sociální práce
Terminologické vymezení pojmů, techniky a metodika přístupy v sociální práci, klasifikace metod, případová sociální práce, práce se skupinou / s komunitou.
III. Základní přístupy v rámci metod sociální práce
Vymezení základních přístupů a možnosti jejich aplikace v praxi, činnosti sociálního pracovníka na obci, rozbor vzorových kazuistik a konkrétních přístupů ve výkonu sociální práce.
IV. Podstata a náplň práce sociálního pracovníka na obci
Uvědomění podstaty a náplně práce sociálního pracovníka na obci, co je a co není sociální práce - příklady konkrétních situací, identifikace překážek a problémů.
V. Shrnutí zásadních skutečností, diskuse.
Kód:26-12-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků vykonávajícím funkci sociálního pracovníka obecnímu úřadu obce s pověřeným obecním úřadem nebo s rozšířenou působností (mimo OSPOD).
Lektor:PhDr. Drahomíra Pavlíková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-711/2016
Akreditace MPSV: 2016/0695-SP
Termín konání:Út 16.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1