VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO - Sociální práce se seniory

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a současně specializační kurz zabývající se oblastí sociálních služeb pro seniory. Tato oblast je upravena základním zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále pak prováděcí vyhláškou č. 505/2006. Sb. Jedná se především o soubor činností, které zajišťují přiměřenou pomoc a podporu za účelem sociálního začleňování. Hranice mezi zdravotní a sociální péčí se s přibývajícím věkem klientů často ztenčuje, můžeme tedy konstatovat, že poskytování sociálních služeb je na rozhraní mezi sociální a zdravotní péčí. Sociální práce jako taková je zaměřena na individuální podporu života seniora v jeho přirozeném prostředí, k dosažení tohoto cíle je rozvinuta široká škála terénních a ambulantních služeb.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky a příslušné legislativy
Legislativní zakotvení tématu, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.
II. Proces stárnutí a změny ve stáří
Vymezení sociální práce se seniory. Postavení seniorů ve společnosti, proces stárnutí, včetně zásadních změn ve stáří.
III. Specifické situace při komunikaci se seniorem a oblast péče o seniora s demencí
Specifika komunikace se seniory, znalost zásadních chorob ve stáří včetně typů demence. Péče o člověka s demencí.
IV. Poskytování sociálních služeb se zaměřením na cílovou skupinu
Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., kvalita sociální práce se seniory včetně možnosti hospicové péče.
V. Oblasti sociální práce se seniorem dle prostředí, ve kterém se nachází
Sociální práce se seniory ve zdravotnických zařízeních, v rezidenčních zařízeních (LDN, DS), terénní sociální práce při propuštění seniora z akutní péče, sociální práce s rodinou seniora žijícím v domácím prostředí, komunitní práce se seniory.
VI. Shrnutí zásadních skutečností, diskuse.
Kód:26-13-N21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků zařazeným do pracovních pozic sociálních pracovníků obcí s rozšířenou působností.
Lektor:Mgr. Jana Hostáková
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-712/2016
Akreditace MPSV: 2016/0694-PC/SP/PP
Termín konání:Út 21.02.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Nymburk, V Kolonii 1804