VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Sociální práce a opatrovnictví

Cílem aktualizačního a zároveň specializačního kurzu je seznámit účastníky s aktuálními problémy v dané problematice, legislativním rámcem a jeho aplikací v praxi. Po absolvování programu získá úředník znalost legislativy ukotvující práci sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách i veřejného opatrovníka, a bude vybaven dovednostmi individuálního plánování práce s klienty, o které pečuje. Dále si osvojí oblast statutu a vymezení pomoci před omezením svéprávnosti a řešení nejčastějších problémů v praxi.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Výklad základních pojmů k tématu
Vysvětlení základních pojmů v rámci sociální práce a opatrovnictví (sociální služba, sociální pomoc, právní osobnost, svéprávnost, právní jednání atd.).
II. Sociální práce
Zákonné ukotvení sociální práce a sociálních služeb. Poskytování sociálních služeb ve smyslu k výkonu opatrovnictví.
III. Opatrovnictví
Zákonné postavení opatrovnictví, výkon funkce opatrovníka z řad fyzických i právnických osob, práva a povinnosti opatrovníka.
IV. Podpůrné prostředky před omezením svéprávnosti
Statut a vymezení pomoci před omezením svéprávnosti - předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a opatrovník bez omezení svéprávnosti.
V. Související témata
Neplatnost právního jednání, odpovědnost dle nového občanského zákoníku, činnost soudu, práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení nebo do výkonu vazby a trestu odnětí svobody.
VI. Shrnutí zásadních skutečností, diskuse
Kód:26-14-H21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků pověřeným výkonem státní správy, kteří jsou sociálními pracovníky nebo ustanovenými opatrovníky. Program je určen i dalším úředníkům, kteří přicházejí s touto tématikou do kontaktu, a jsou nuceni řešit dilema po
Lektor:Bc. Irena Podivínská, DiS.
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-713/2016
Akreditace MPSV: 2016/0693-PC/SP/PP
Termín konání:Út 07.03.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51