VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Datové schránky - ZRUŠENO

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit úředníky s problematikou datových stránek, která je předmětem zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Výklad je zaměřen na praktický dopad tohoto zákona na úřady územní samosprávy s vazbou na legislativu o archivnictví a spisové službě.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Obecný úvod do problematiky, zřízení datové schránky, oprávnění k přístupu, informační systém datových schránek, využití údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, postup při provádění konverze dokumentů a subjekty k tomu oprávněné, elektronický podpis aj.
II. Zřízení datových schránek orgánům ÚSC, doručování dokumentů, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, vazba na správní řád, vydávání rozhodnutí v elektronické podobě, praktické příklady užití datové schránky a ukázky z provozu datových schránek.
III. Vazba na zákon o archivnictví a spisové službě, nakládání s dokumenty, označování a evidence, tvorba spisu, rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů úřadu, podepisování dokumentů, používání razítek, odesílání a ukládání dokumentů, archivace a skartace dokumentů v listinné a digitální podobě aj.
Kód:27-01-A61
Určeno:Úředníkům, starostům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků, i široké veřejnosti.
Lektor:RNDr. Ing. Eva Urbanová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-184/2010
Termín konání:Pá 26.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5