VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Spisová služba a spisový řád

Vzdělávací kurz se zaměřuje na aplikaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů upravujících problematiku vedení spisové služby, evidenci, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů úřady územní samosprávy.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Aktuální právní úprava spisové služby a její aplikace v praxi (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby):
- platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby,
- základní pojmy v archivnictví a spisové službě,
- povinnosti ÚSC v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby,
- oběh dokumentů (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání),
- podací deník vs. software elektronické spisové služby, porovnání různých zdrojů, doporučení,
- tvorba spisu,
- skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce,
- spisová rozluka,
- tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu,
- aktuality k datu konání semináře.
II. Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse.
Kód:27-02-H61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům pověřeným vedením spisoven, podatelen a sekretariátů, zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky.
Lektor:RNDr. Ing. Eva Urbanová
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-313/2011
Termín konání:Čt 18.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51