VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Správní řízení ve II. stupni – náprava vadných aktů správního orgánu

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu při řízení ve II. stupni (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení, exekuce).
Výběr z obsahu kurzu:
I. Odvolací řízení - přípustnost odvolání, podání odvolání a jeho náležitosti, vady odvolání, odvolací lhůta, účinky odvolání, postup odvolacího správního orgánu a možnosti jeho rozhodnutí, procesní otázky, příklady z praxe.
II. Přezkumné řízení - rozsah a hlediska přezkoumávání, relevantní skutečnosti, alternativy rozhodnutí, rozhodování o odvolání proti předběžně vykonatelnému rozhodnutí, zvláštnosti rozhodování o rozkladu, přezkumné řízení a zkrácené přezkumné řízení, řízení o prohlášení nicotnosti.
III. Obnova řízení - důvody obnovy řízení, postup správního orgánu při obnově řízení, vydání nového rozhodnutí správním orgánem.
IV. Exekuce - exekuční titul, exekuce na peněžitá a nepeněžitá plnění, exekuční výzva, nařízení exekuce, exekuční příkaz, způsoby provedení exekuce, odložení, přerušení, zastavení exekuce, exekuční náklady, námitky proti úkonům exekučního orgánu.
Kód:28-02-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle správního řádu
Lektor:JUDr. Svatava Vronská
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:18000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-148/2011
Kurz na zakázku, nelze se přihlašovat.
Termín konání:St 01.11.2017   08:30-14:15
Termín ukončení:01.11.2017 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5