VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Správní řád v praxi územních samospráv

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a jejich řešení v praxi.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Správní právo, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů.
II. Správní řízení a činnost správních orgánů - postup správních orgánů, věcná a místní příslušnost správních orgánů, postoupení pro nepříslušnost, dožádání, způsoby doručování aj.
III. Výklad vybraných problémů týkajících se průběhu prvoinstančního řízení - účastníci řízení, úkony účastníků, formy podání, nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, počítání času, navrácení v předešlý stav, postup před zahájením řízení, odložení věci, zahájení řízení o žádosti a její náležitosti, formy dokazování, důvody přerušení a zastavení řízení aj.
IV. Rozhodování správního orgánu - obsah a forma rozhodnutí a jeho náležitosti, lhůty pro vydání rozhodnutí, způsoby oznamování, zvláštní rozhodnutí a zvláštní řízení, právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí, vyznačení doložky právní moci nebo vykonatelnosti.
V. Odvolací řízení - přípustnost odvolání, podání odvolání a jeho náležitosti, vady odvolání, odvolací lhůta, účinky odvolání, postup správního orgánu I. stupně a odvolacího správního orgánu a možnosti jeho rozhodnutí, řešení některých procesních otázek v odvolacím řízení.
VI. Přezkumné řízení - podmínky, napadené rozhodnutí, rozsah a hlediska přezkoumávání, relevantní skutečnosti, alternativy rozhodnutí odvolacího správního orgánu, přezkumné řízení a zkrácené přezkumné řízení. Řízení o prohlášení nicotnosti.
VII. Obnova řízení - důvody obnovy řízení, postup správního orgánu při obnově řízení, vydání nového rozhodnutí.
Kód:28-03-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle správního řádu.
Lektor:Bc. Dana Laštovičková, MPA
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, mobil: 724 203 892, bredlerova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:7 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-1344/2012

! POZOR - změna místa konání (původně budova KÚ SK).
Termín konání:Út 28.11.2017   09:00-15:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1