VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! Správní řád v praxi územních samospráv

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a jejich řešení v praxi.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Správní právo, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů.
II. Správní řízení a činnost správních orgánů - postup správních orgánů, věcná a místní příslušnost správních orgánů, postoupení pro nepříslušnost, dožádání, způsoby doručování aj.
III. Výklad vybraných problémů týkajících se průběhu prvoinstančního řízení - účastníci řízení, úkony účastníků, formy podání, nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, počítání času, navrácení v předešlý stav, postup před zahájením řízení, odložení věci, zahájení řízení o žádosti a její náležitosti, formy dokazování, důvody přerušení a zastavení řízení aj.
IV. Rozhodování správního orgánu - obsah a forma rozhodnutí a jeho náležitosti, lhůty pro vydání rozhodnutí, způsoby oznamování, zvláštní rozhodnutí a zvláštní řízení, právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí, vyznačení doložky právní moci nebo vykonatelnosti.
V. Odvolací řízení - přípustnost odvolání, podání odvolání a jeho náležitosti, vady odvolání, odvolací lhůta, účinky odvolání, postup správního orgánu I. stupně a odvolacího správního orgánu a možnosti jeho rozhodnutí, řešení některých procesních otázek v odvolacím řízení.
VI. Přezkumné řízení - podmínky, napadené rozhodnutí, rozsah a hlediska přezkoumávání, relevantní skutečnosti, alternativy rozhodnutí odvolacího správního orgánu, přezkumné řízení a zkrácené přezkumné řízení. Řízení o prohlášení nicotnosti.
VII. Obnova řízení - důvody obnovy řízení, postup správního orgánu při obnově řízení, vydání nového rozhodnutí.
Kód:28-03-S61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle správního řádu, zaměstnancům obecních a městských policií.
Lektor:Bc. Dana Laštovičková MPA
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:7 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-1344/2012
Důvodem zrušení vzdělávacího kurzu je nízký počet přihlášených účastníků.
Termín konání:Út 02.04.2019   09:00-15:15
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456