VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pořizování územně plánovací dokumentace

Cílem vzdělávacího kurzu je prohloubení a aktualizace znalostí v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Vztah zásad územního rozvoje (ZÚR) a územních plánů - koridory dopravní a technické infrastruktury, rozpor mezi ZÚR a územně plánovací dokumentací, stav po zrušení části ZÚR.
II. Závazné stanovisko orgánu územního plánování - příslušnost k vydání, zákonné předpoklady vydání závazného stanoviska.
III. Změny územních plánů - vymezování nových zastavitelných ploch, oprávněný investor, účinnost územních plánů po změně, změna starých územně plánovacích dokumentací, pořizování změn - zkrácený postup, standardní postup.
IV. Regulativy v územních plánech - rozdíl mezi regulativy v územních a regulačních plánech, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
V. Poznatky ze soudních přezkumů - rozsudky Nejvyššího správního soudu, rozsudky krajských soudů.
VI. Řešení modelových situací, dotazy a diskuse.
Kód:29-03-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle stavebního zákona, zejména pořizovatelům územních plánů.
Lektor:Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-182/2015
Termín konání:Čt 06.06.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5