VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám a školským zařízením

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující – reaguje na změny příslušných právních norem a navazuje na znalosti a dovednosti úředníků získané v rámci zvláštní odborné způsobilosti v oblasti školství. Jeho cílem je prohloubit a doplnit tyto znalosti a dovednosti a zlepšit tak kvalitu řízení školství na úrovni USC. Jeho obsah se zaměřuje na problematické otázky v oblasti vztahů a kompetencí zřizovatele (obec, město, kraj) k jím zřizovaným školám a školským zařízením. Vzdělávací kurz zároveň poskytne vhodné metodické návody k postupům v oblasti samostatné a přenesené působnosti.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Legislativní rámec - zákonné normy a prováděcí předpisy, právní postavení ÚSC, samostatná a přenesená působnost v oblasti školství, kompetence orgánů ÚSC v oblasti školství aj.
II. Působnost ÚSC v oblasti školství, výkon zřizovatelských kompetencí - právní postavení škol a školských zařízení, rozdílnost právních forem – příspěvková organizace, školská právnická osoba, zřizování, změny a rušení škol a školských zařízení, obsah zřizovací listiny, stanovení školských spádových obvodů, zápis údajů do ROS, zápis do obchodního rejstříku, školského rejstříku, rejstříku školských právnických osob.
III. Činnost škol a školských zařízení ve vztahu k ÚSC - plnění hlavního účelu, zodpovědnost ředitele školy, správní řízení v praxi škol a školských zařízení, systém financování škol a školských zařízení, využití disponibilních zdrojů, role ÚSC, přímý vztah zřizovatele ke škole a škol. zařízení, metodické postupy hodnocení plnění hlavního účelu a hodnocení práce ředitele zřizovatelem, problematika řešení stížností, kompetence a podíl zřizovatele na činnosti školské rady, pracovně právní problematika, jmenování a odvolání ředitele školy, vyhlášení a průběh konkurzního řízení aj.
IV. Příklady z praxe, aktuální otázky v oblasti školství, diskuse, metodické postupy a vzory (zřizovací listiny, postup pro odměňování a hodnocení ředitelů, pravidla vztahů zřizovatele ke školám a školským zařízením, možné přenosy některých kompetencí na orgány zřizovatele (věcně příslušný odbor obecního nebo městského úřadu, magistrátu, krajského úřadu), hlavní nedostatky při podání žádostí o zápis a zápis změny ve školském rejstříku.
Kód:30-02-G61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků, kteří vykonávají činnost v oblasti školství, a dále vedoucím úřadů a úředníkům provádějícím kontrolní činnost na školách a školských zařízeních, starostům a členům zastupitelstev.
Lektor:Mgr. Jiří Holý
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-226/2011
Termín konání:Út 19.03.2019   09:00-14:15
Místo konání:Litoměřice, MěÚ, Mírové nám. 15