VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Účetnictví ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, rozpočtová skladba

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační kurz zaměřující se na praktický dopad změn právních norem upravujících problematiku vedení účetnictví územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. Součástí kurzu jsou i změny v rozpočtové skladbě pro aktuální účetní období.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Vybraná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění  Aktuální právní úprava účetnictví a specifika účetnictví ÚSC a jimi zřizovaných organizací, české účetní standardy pro tyto subjekty aj.
II. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Aktuální struktura účetních výkazů, rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, nové účetní metody, účtování o dlouhodobém majetku, jeho pořizování, oceňování, vyřazování, odepisování a prodeji, účtování o technickém zhodnocení majetku, postup tvorby a použití opravných položek, postup tvorby a použití rezerv, metoda časového rozlišení, metoda kurzových rozdílů, směrná účtová osnova a účtový rozvrh, příklady účtování v praxi, české účetní standardy aj.
III. Vybraná ustanovení vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném znění
Aktuální právní úprava rozpočtové skladby, výklad druhového, odvětvového a konsolidačního třídění rozpočtové skladby s příklady.
IV. Příklady účtování v praxi, časté problémy při vedení účetnictví územních samosprávných celků a možnosti jejich řešení, otázky a odpovědi, diskuse.
Kód:31-02-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu a dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních útvarů.
Lektor:Ing. Pavel Lelek, CSc.
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:14000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-502/2010
Akce na zakázku, nelze se přihlašovat.
Termín konání:Út 07.11.2017   08:30-13:45
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5