VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Účetnictví ÚSC: Uplatňování DPH, daň z příjmů

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřující se na některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování, nebo u kterých došlo k zásadním legislativním změnám. Obsah vzdělávacího programu se věnuje problematice uplatňování DPH a zdanění příjmů územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Platná legislativa vztahující se k problematice DPH, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jeho nejdůležitější změny vztahující se k účtování územních samosprávných celků, sledování obratu, zákonná registrace, dobrovolná registrace, uplatnění odpočtu daně při změně režimu, plnění, která jsou předmětem daně, vznik povinnosti přiznat daň, sazby daně, základ daně a výpočet daně, nárok na odpočet daně, jeho roční vypořádání, úprava odpočtu daně, evidence pro daňové účely, povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň.
II. Uplatňování DPH v praxi územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizacích, odpovědnost za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu, účtování daňových dokladů v pokladně, účtování faktur přijatých a vydaných, sazba a výše daně a jejich opravy, příklady výpočtů DHP a jejich používání, DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, přiznání k DPH podle jednotlivých řádků s příklady zobrazení, opravné doklady, zrušení daňových dobropisů a vrubopisů, nejčastější chyby zjišťované v praxi a jak jim předcházet aj.
III. Daň z příjmů právnických osob nezřízených za účelem podnikání, aktuální znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a jeho nejdůležitější změny, zvláštnosti zdanění územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací, zásady a pravidla pro daňové přiznání za aktuální kalendářní rok aj.
Kód:31-04-A51
Určeno:Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků zařazeným do ekonomických a finančních odborů, úředníkům odpovědným za zpracovávání podkladů pro daňové účely a dalším úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření.
Lektor:Ing. Pavel Lelek, CSc.
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-193/2012
Termín konání:Út 15.01.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5