VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Účetnictví ÚSC pro začínající

Vzdělávací program je pojat jako prohlubující kurz zaměřující se na rozdíly a specifika účetnictví územních samosprávných celků oproti účetnictví v privátním sektoru. Cílem vzdělávacího kurzu je připravit účastníky tak, aby byli schopni vykonávat funkci samostatných účetních, kteří se dobře orientují v problematice účtování, v rozpočtové skladbě a v ekonomickém provozu obce.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Účetnictví ÚSC dle platné legislativy
Základní právní úprava vztahující se k účetnictví veřejného sektoru.
Zopakování základů účetnictví, základní souvztažnosti.
Organizace účetnictví – náležitosti účetních dokladů, číselné řady, řazení dokladů, provázanost jednotlivých účetních případů atd.
Průkaznost účetního záznamu, podpisový záznam, opravy, úschova účetních záznamů.

II. Metody účtování, příklady účtování v praxi
Specifika účetnictví územních samosprávných celků, směrná účtová osnova a účtový rozvrh.
Základní účtování včetně rozpočtové skladby – příjmy a výdaje, pohledávky a závazky, výnosy a náklady, transfery, zálohy, specifika obcí.
Základní účetní postupy a metody – účtování o majetku, jeho pořizování, oceňování, transfery, vyřazování, odepisování a prodeji, účtování o technickém zhodnocení majetku, postup tvorby a použití opravných položek, metoda časového rozlišení apod.
Účetní závěrka – výkazy, orientace ve výkazu, základní kontrolní postupy.

III. Otázky a odpovědi, diskuse
Časté problémy při vedení účetnictví územních samosprávných celků a možnosti jejich řešení, diskuse k problematice.
Kód:31-06-A61
Určeno:Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb. zejména úředníci nově vykonávající správní činnosti při finančním hospodaření ÚSC a další úředníci zařazení do ekonomických a finančních útvarů.
Lektor:Ing. Daniela Kozová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Předpokladem účasti na kurzu je alespoň základní znalost podvojného účetnictví.

Akreditace MV: AK/PV-567/2018
Termín konání:Út 12.03.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5