VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO - Aplikace zákona o obcích v praxi

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na aplikaci zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a nejčastějších problémů vyskytujících se v praxi.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Obecná ustanovení, postavení obcí a jejich orgánů, vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení, ukládání pokut právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, občané obce a uplatňování jejich práv, odlišnosti obce a statutárního města.
II. Samostatná a přenesená působnost obce, hospodaření obce a možnosti nakládání s majetkem obce, možnosti a formy spolupráce obcí s ostatními obcemi a s jinými subjekty, výkon přenesené působnosti na území obce, odlišnosti výkonu samostatné a přenesené působnosti u statutárního města.
III. Činnost orgánů obce v praxi - zastupitelstva obce, rady obce, jednání zastupitelstva a rady, výkon funkce starosty, obecní úřad, zaměstnanci obecního úřadu, pravomoci úřadu v samostatné a přenesené působnosti.
IV. Činnost orgánů zastupitelstva a rady, zřizování výborů zastupitelstva obce a zřizování komisí rady obce a jejich činnost.
V. Kontrola výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti, dozor státu nad výkonem přenesené působnosti.
Kód:32-02-U61
Určeno:Úředníkům a voleným zástupcům územních samosprávných celků, zaměstnancům obecních a městských policií.
Lektor:Mgr. Iva Hybnerová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-485/2010
Termín konání:Út 14.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:Litoměřice, MěÚ, Mírové nám. 15