VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO - Jak úspěšně řešit petice a stížnosti ve veřejné správě

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem kurzu je komplexně seznámit úředníky s vedením agendy stížností, petic a dalších podání obdržených úřady územní samosprávy v návaznosti na platnou legislativu a její aplikaci v praxi.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Zakotvení problematiky stížností a petic v právním řádu ČR - příslušná ustanovení zákona o obcích a zákona o krajích a o hl. m. Praze, problematika stížností podle správního řádu, definiční právní znaky petice podle zákona o právu petičním a čl. 18 Listiny základních práv a svobod.
II. Stížnosti - pojem stížnost, její charakteristika a druhy, obecné zásady pro vyřizování stížností, posouzení podání jako stížnosti, základní prvky podání jako stížnosti a náležitosti s tím související, lhůty pro vyřizování stížností, přešetření způsobu vyřizování stížností, vnitřní předpis pro řešení přijímání a vyřizování stížností, stížnost a jiný prostředek ochrany.
III. Petiční právo - pojem petice, její charakteristika, petiční právo, povinné náležitosti petice, vady petice, petiční výbor, shromažďování podpisů pod petici, petice vzešlá ze shromáždění, podání a vyřizování petic, postoupení a projednání petice.
IV. Ochrana základních práv v Evropské unii - Veřejný ochránce práv ve vztahu k veřejné správě, evropský Veřejný ochránce práv.
V. Diskuse a modelové situace.
Kód:32-04-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, do jejichž kompetence spadá agenda přijímání a vyřizování podání, petic a stížností.
Lektor:Mgr. Hana Rybková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-144/2011

POZOR - změna termínu, původní termín konání byl 31.10.2017.
Termín konání:Pá 27.10.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5