VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pohřebnictví v praxi územních samospráv

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující se zaměřením na plnění povinností územních samosprávných celků v oblasti pohřebnictví a řešení problémů vznikajících v praxi v návaznosti na aktuální platnou legislativu upravující tuto problematiku, zejména zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Platná legislativa upravující oblast pohřebnictví, význam jednotlivých právních předpisů – zejména zákona o pohřebnictví (zák. č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti zejm. na zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a na zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Povinnosti obce v pohřebnictví ze zákona o pohřebnictví.
II. Práva a povinnosti obce při realizaci sociálních pohřbů a při správě veřejného pohřebiště. Jednotlivé varianty sociálního pohřbu a další nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky v případě pohřbu žehem při sociálním pohřbu.
Postup při refundaci vůči dědicům / Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Přestupky a trestné činy, bezpečnost práce a používání vhodných pracovních pomůcek a specifika pracovních činností v oblasti sociálních pohřbů a při správě veřejného pohřebiště.
III. Zřízení a provozování veřejného pohřebiště, provozování veřejného pohřebiště, povinnosti zřizovatele, provozovatele a správce veřejného pohřebiště, zřízení a zrušení veřejného pohřebiště, schválení řádu veřejného pohřebiště příslušným krajským úřadem, pronájmy hrobových míst, postup při úmrtí nájemce hrobového místa, dědění.
IV. Kazuistika – neoprávněné otevření hrobu kameníky.
V. Příklady z praxe, diskuse.
Kód:32-05-A11
Určeno:Cílovou skupinou jsou úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků pověření zajišťováním agendy pohřebnictví.
Lektor:Mgr. Jaroslav Šejvl
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, mobil: 724 203 892, bredlerova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-437/2012
Termín konání:Čt 19.01.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5