VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Právní minimum ve veřejné správě

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům územních samospráv průřezové informace zahrnující aktuální legislativní stav právních norem, jimiž se úředníci nejčastěji řídí v rámci samostatné a přenesené působnosti obce, včetně uvádění příkladů z praxe, poskytnutí praktických návodů a postupů při řešení nejčastějších problémů.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Kompetence územního samosprávného celku v oblasti samostatné působnosti.
Vymezení a význam samostatné působnosti s uvedením konkrétních příkladů agend, vymezení orgánů obce, důsledky chybných rozhodnutí při výkonu samostatné působnosti.
II. Výkon přenesené působnosti a vymezení orgánů obce, které jej zabezpečují.
Zdůraznění rozdílů mezi samostatnou a přenesenou působností, výkon přenesené působnosti v různých typech obcí, příklady obvyklých agend výkonu přenesené působnosti.
III. Vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení územním samosprávným celkem.
Ústavní rámec, kompetence obce, nařízení obce, platnost a účinnost předpisů, jejich publikace, jejich závaznost a náprava právních a formálních vad a novelizace těchto předpisů.
IV. Význam vnitřních předpisů obce a jejich právní síla, uvedení příkladů vnitřních předpisů obce, jejich závaznost a publikace.
V. Základní úkony účastníků správního řízení (podání, právo na zastupování, nahlížení do spisů).
Vymezení podání podle § 37 správního řádu, vysvětlení základních práv účastníků řízení ve správním řízení a důsledky jejich nerespektování.
VI. Povinnosti správního orgánu při vyřizování podání, povinnost řádného poučování účastníků řízení po celou dobu řízení, posuzování žádostí v již zahájeném řízení, např. žádost o přerušení řízení, doplnění řízení apod.
VII. Právní úprava ochrany osobních údajů, příklady z judikatury Nejvyššího správního soudu ve věcech ochrany osobních údajů.
VIII. Vyřizování žádostí o poskytování informací ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.
Příklady z judikatury Nejvyššího správního soudu, zákonné důvody odmítnutí vydání informace, forma odmítnutí.
IX. Vyřizování petic a stížností, základní rozdíly mezi peticí a stížností, lhůty k vyřízení, postup při vyřizování petic a stížností.
X. Odpovědi na dotazy.
Kód:32-08-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků a voleným členům zastupitelstev.
Lektor:JUDr. Svatava Vronská
Organizační garant:Karolína Richterová, 776 439 531, richterovak@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-546/2015
Termín konání:Út 19.03.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5