VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Veřejné zakázky v praxi územních samospráv - pro začínající

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení se zákonem o zadávání veřejných zakázkách, tj. zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s jeho aplikací v praxi.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Veřejné zakázky, jejich druhy, zadavatelé - platná právní úprava, účel a podstata zadávání veřejných zakázek v zadávacích řízeních, zásady postupu zadavatele, druhy veřejných zakázek, zadavatelé veřejných zakázek.
II. Postup při přípravě veřejných zakázek - druhy a podmínky použití zadávacího řízení, lhůty v zadávacím řízení, kvalifikace, stanovení zadávacích podmínek, zpracování zadávací dokumentace, zjevná a skrytá diskriminace uchazečů.
III. Kritéria hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky - definice kritérií hodnocení nabídek, transparentnost výběru, uzavření smlouvy, důsledky zrušení zadávacího řízení.
IV. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů - hodnocení splnění kvalifikace zadavatelem – rozsah kvalifikace.
V. Zadávací řízení - základní principy, nedostatky - princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, princip transparentnosti a nediskriminace, chyby v zadávacím řízení a ve stanovení kvalifikačních kritérií, nedostatky v úkonech zadavatele aj.
VI. Praktické příklad - případové studie, příklady jednotlivých typů zadávacích řízení jako zjednodušeného podlimitního řízení a zadávání zakázek malého rozsahu.
Kód:33-01-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nakládají s finančními prostředky, voleným členům zastupitelstev, široké veřejnosti.
Lektor:Mgr. Karel Špáda
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:7 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-696/2013
Termín konání:Út 26.03.2019   09:00-15:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5