VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Veřejné zakázky v praxi územních samospráv - pro pokročilé

Vzdělávací program se zaměřuje na odlišnosti nové právní úpravy a na praktický postup při realizaci veřejných zakázek, řešení konkrétních situací a problémů. Vzdělávací kurz svým obsahem navazuje na kurz určený začátečníkům a je přizpůsobován potřebám účastníků. Předpokládá se, že tohoto kurzu se zúčastní úředníci, kteří již mají nějaké zkušenosti s realizací veřejných zakázek.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Postup při přípravě veřejných zakázek dle platné legislativy
Aktuální změny v legislativě, druhy a podmínky použití zadávacího řízení, lhůty v zadávacím řízení, kvalifikace, stanovení zadávacích podmínek, zpracování zadávací dokumentace.
II. Kritéria hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky
Nastavení hodnotících kritérií, změny návrhů smluv, posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny, transparentní hodnocení, změny návrhů smluv v podaných nabídkách, změny smluv po jejich uzavření, důsledky zrušení zadávacího řízení.
III. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
Nediskriminační nastavení kvalifikace, doplnění dokladů o kvalifikaci, prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných subjektů.
IV. Zadávací řízení - principy, nedostatky
Podmínky zadání (úplnost, jednoznačnost a srozumitelnost zadávací dokumentace), soulad zadávací dokumentace s oznámením / výzvou, změny v podmínkách zadání, princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, princip transparentnosti a nediskriminace.
Formální chyby v zadávacím řízení, chyby ve stanovení kvalifikačních kritérií, nedostatky v úkonech zadavatele, další možné nedostatky.
V. Praktické příklady
Případové studie, příklady jednotlivých typů zadávacích řízení jak pro zakázky malého rozsahu, tak pro zakázky zadávané v režimu zákona.
Kód:33-02-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nakládají s finančními prostředky, voleným členům zastupitelstev, široké veřejnosti.
Lektor:Mgr. Karel Špáda
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:7 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-549/2014

Změna termínu, z organizačních důvodů kurz přesunut ze 14.5.2019 na 26.9.2019.
Termín konání:Čt 26.09.2019   09:00-15:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5