VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Veřejné zakázky malého rozsahu

Vzdělávací kurz se zaměřuje na správný postup při přípravě, vyhlášení a hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V průběhu kurzu jsou uváděny konkrétní příklady z praxe, nejčastější chyby, jichž se zadavatelé dopouštějí, nálezy kontrolních šetření aj.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky veřejných zakázek malého rozsahu
Platná právní úprava, účel a podstata zadávání veřejných zakázek.
Pojem veřejné zakázky, jejich rozdělení (finanční limity).
Zásady postupu zadavatele (transparentnost, nediskriminace, rovné zacházení, přiměřenost). Principy 3E (účelnost, efektivita, hospodárnost).
Další základní pojmy (zadavatel, dodavatel, předpokládaná hodnota, profil zadavatele, Věstník veřejných zakázek).

II. Postup při přípravě veřejné zakázky malého rozsahu
Přímé zadání, průzkum trhu, uzavřená a otevřená výzva.
Zpracování zadávací dokumentace, stanovení jednotlivých zadávacích podmínek.
Požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Technická specifikace.
Definice kritérií hodnocení nabídek. Rizika a porušování základních principů při zadávání veřejných zakázek. Časová a finanční náročnost výběru.

III. Hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky
Hodnocení splnění kvalifikace. Transparentnost výběru nejvhodnější nabídky.
Uzavření smlouvy. Důsledky zrušení zadávacího řízení.

IV. Příklady z praxe, diskuse
Kód:33-03-U61
Určeno:Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků a zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC, kteří v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nakládají s finančními prostředky.
Lektor:Mgr. Karel Špáda
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-566/2018

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA.
Termín konání:Út 16.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:Litoměřice, MěÚ, Mírové nám. 15