VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vidimace a legalizace

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na aktuální právní úpravu problematiky vidimace a legalizace, zejména zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, v platném znění, a navazující právní předpisy.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Působnost na úseku vidimace a legalizace - přehled platné právní úpravy o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, rozdíly v působnosti ministerstva, krajského úřadu, obcí s rozšířenou působností, obcí a jiných orgánů veřejné správy, oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí. Přehled metodických pokynů MV ČR, přehled navazujících právních předpisů.
II. Provádění a vyznačení vidimace - způsob provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, správný postup vidimace, náležitosti ověřovací doložky, případy, kdy není možné provést vidimaci (§ 9 zákona o ověřování).
III. Provádění a vyznačení legalizace - způsob provádění ověřování pravosti podpisu, správný postup ověřování, náležitosti ověřovací doložky, případy, kdy není možné provést legalizaci (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování), správný postup legalizace. Použití správního řádu při zamítnutí ověření. Vedení evidence vidimací a legalizací, náležitosti ověřovací knihy.
IV. Praktický nácvik ověřování - příklady z praxe, řešení problémů, diskuse s účastníky.
Kód:34-01-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na úseku vidimace a legalizace, a dále vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů.
Lektor:Mgr. Jana Včeláková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-95/2011
Termín konání:Čt 28.03.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5