VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Agenda povolování kácení mimolesních dřevin

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení úředníků s aktuálním zněním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, se zaměřením na pravomoci a povinnosti obcí vztahující se k povolování kácení mimolesních dřevin v návaznosti na aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Součástí obsahu kurzu je uvádění příkladů z praxe a řešení častých problémů.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Aktuální právní úprava
Vybraná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., prováděcí právní předpisy a další doporučené metodiky.
Vymezení základních pojmů, pravomoci a povinnosti obcí.
Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin.
II. Proces povolování kácení mimolesních dřevin
Aplikace správního řádu, hodnocení obsahu žádostí, zahájení správního řízení, ústní jednání, místní šetření, vyjádření účastníků, vydání rozhodnutí, odvolání, upozornění na nejčastější chyby správního orgánu, příklady z praxe.
Nejčastější důvody pro kácení, období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí, náhradní výsadba.
Výjimky z povolovacího režimu.
III. Přestupky a sankce na úseku ochrany dřevin
Aplikace zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nepovolené kácení, nekvalitní ořez dřevin.
IV. Shrnutí problematiky, diskuse
Kód:37-01-A61
Určeno:Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků, kteří mají na starosti agendu životního prostředí.
Lektor:Ing. Adéla Jiránková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-568/2018

Kapacita kurzu je již naplněna.
Termín konání:Út 21.05.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5